http://www.kursfoto.ulotka.org/


REGULAMIN KURSU

1.Niniejszy Regulamin określa prawne podstawy uczestnictwa w Kursie, zobowiązujące Kursantów do ich przestrzegania.

2. Aby uczestniczyć w Kursie należy opłacić w terminie najpóźniej na pierwszych zajęciach całość opłaty za Kurs.

3.Zasady uczestnictwa w Kursie Fotografii:
a) Kursant oświadcza, iż zezwala na bezpłatne umieszczenie w celach marketingowych i reklamowych prac powstałych w trakcie szkolenia, oraz w ofertach handlowych promujących działalność szkoleniową.
b) Kursant, który nie zjawił się na swoich zajęciach ma prawo do uczestnictwa w kolejnej edycji kursu.
c) Kursant pokrywa koszt wykonania odbitki do zaprezentowania fotografii podczas kursu.
d) W przypadku zapisania się i opłacenia kursu przez Kursanta zwrot opłaty za kurs możliwy jest tylko i wyłącznie przed jego rozpoczęciem.

4.Udostępniając Kursantom informacje z zakresu fotografii cyfrowej zwracamy baczną uwagę na konieczność respektowania praw własności intelektualnej. Kursanci zobowiązują się do wykorzystywania wszystkich prezentowanych na szkoleniu materiałów wyłącznie w zakresie własnego użytku osobistego. Modyfikowanie, kopiowanie, przesyłanie, publiczne odtwarzanie oraz wszelkie wykorzystywanie tych treści do celów komercyjnych wymaga wyrażenia uprzedniej, pisemnej zgody.

5.Organizator nie ponosi odpowiedzialności za wszelkie przedmioty uczestników kursów i plenerów pozostawione w miejscu organizacji kursów i plenerów bez nadzoru.
W przypadku jakichkolwiek pytań lub wątpliwości prosimy o  kontakt: biuro@czarnobiale.com

6.Uczestnictwo w kursie jest równoznaczne z akceptacją regulaminu.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.